Автор: autor  |  12 Лис 2014 | розділ: Без категорії

31 жовтня 2014 року відбулась звітно-виборна конференція Заставнівської районної організації профспілки працівників освіти. Учасники конференції проаналізували роботу за останні п’ять років, дали оцінку роботи свого керівного виборного органу – районного комітету профспілки, визначили невідкладні завдання організації та намітили шлях розвитку і вдосконалення профспілкового руху в установах і закладах освіти району на наступний п’ятирічний період.

Основним програмним документом в роботі профспілкової організації стала Програма положень основних напрямів діяльності профспілки працівників освіти і науки України на 2011/2015 роки, схвалена VІІ з’їздом Профспілки працівників освіти і науки 17 листопада 2010 року, яка визначила основні завдання всіх організаційних ланок Профспілки щодо захисту професійних, соціально-економічних прав та гарантій працівників освіти і науки, і відповідно до якої була розроблена Програма дій районної організації профспілки.

Позиція районного комітету профспілки щодо забезпечення трудових прав працівників освіти висвітлювалась на районних серпневих конференціях, пленумах райкому профспілки, нарадах профактиву, колегіях адміністрації, у трудових колективах навчальних закладів району, в засобах масової інформації.

За звітний період в усіх навчальних закладах створену дійову систему спільної роботи адміністрації та профспілкових комітетів за дотриманням Законодавства про працю, Статуту профспілки. В обов’язковому порядку погоджуються з профкомами графіки відпусток, склад атестаційних комісій, Правила внутрішнього розпорядку, тарифікаційне педагогічне навантаження, заходи з охорони праці та інші питання, передбачені колективними договорами. Особливо добре ці питання вирішуються в Заставнівській ЗОШ (директор – Бачинська Н.А., голова профкому – Оллик М.М.), Чуньківському НВК (директор – Бузинська М.В., голова профкому – Маліцька Є.В.), Горошовецькому НВК (директор – Фуштей І.Д., голова профкому – Йолшина В.М.), Кострижівській ЗОШ (директор – Васильєва О.В., голова профкому – Бужняк Г.С.), Васловівському НВК (директор – Перепелюк М.М., голова профкому – Дроник Ю.Д.), Погорілівської ЗОШ (директор – Пітик М.Ф., голова профкому – Сасанчин І.І.), Заставнівському ДНЗ № 3 (зав. Турецька Г.В., голова профкому – Троян О.М.) та інших.

В звітній доповіді наголошувалось на вирішенні проблеми забезпечення навчальних закладів фінансовим ресурсом. Нам є над чим продовжувати працювати і надалі, бо основна вимога статті 57 Закону України «Про освіту» ще не виконана – середній розмір заробітної плати освітянина не відповідає середній заробітній платі промисловця.

Отже, напружена робота з депутатами на всіх етапах законотворчого бюджетного процесу триває. І нам треба вже сьогодні ставити перед собою завдання розширення і зміцнення освітянського депутатства на наступних виборах в органи місцевого самоврядування та підтримки кандидатів, які щиро опікуються проблемами освіти.

У виступі голови профспілкової організації Васловівського НВК Дроника Ю.Д. наголошувалось на питанні створення корпоративної комп’ютерної мережі профспілки проводити роботу по переходу на електронний документообіг, створення кімнат для профспілкової роботи, кімнат відпочинку, кімнат для обслуговуючого персоналу.

Про проблеми дошкільного виховання говорила у своєму виступі голова профкому ДНЗ № 3 Троян О.М. Однією із проблем є недостатнє фінансове забезпечення довкілля. Як результат є затримки в оплаті праці, зовсім не виплачується винагорода по 57 ст. Закону України «Про освіту», дошкільна освіта потребує зміцнення матеріальної бази, морального та матеріального заохочення працівників.

На посилення соціально-економічного захисту наших спілчан спрямована робота райкому профспілки на забезпечення конструктивного соціального діалогу з органами влади звучало у виступі голови профкому Кострижівської ЗОШ Бужняк Г.С. Результати цієї роботи проявляються через механізм районної Угоди, укладеної з відділом освіти РДА та колективних договорів в установах і закладах освіти.

В роботі конференції взяли участь і виступили: перший заступник голови районної державної адміністрації – Молдован Василь Миколайович, голова Чернівецької обласної організації профспілки працівників освіти і науки – Дудучак Володимир Васильович, а також Чортик Богдан Романович – заступник голови обкому профспілки.

Делегати оцінили роботу райкому профспілки за звітний період. Головою райкому профспілки знову обрали Воловського Володимира Михайловича.

Ще по цій тематиці:

Коментування закрито.


Останні коментарі

    Статистика